Končím s hulením
Menu

Online léčba

Online léčba Končim s hulenim, přesněji a odborně nazývaná internetová léčebná intervence, je službou pro uživatele konopí, kteří chtějí se svým užíváním něco dělat a mají obavy, že to sami nezvládnou. Program nabízí mnoho užitečných nástrojů pro kontrolu užívání, praktické přehledy a tipy, jak přestat či hulení omezit, a v neposlední řadě možnost individuálních konzultací s osobním garantem prostřednictvím chatu.

Služba je anonymní a zdarma.

Jak se přihlásit

Pokud máte pocit, že vám už užívání marihuany přerůstá přes hlavu, chcete s tím něco dělat a rádi byste se přihlásili do našeho programu, vyzkoušejte náš SELFTEST. Je to jediná přímá cesta do online léčby!

Proč chceme, abyste vyplňovali tolik otázek?

Jedná se o tzv. indikační kritéria - základní podmínky pro vstup do programu a zároveň jakési předpoklady k tomu, že pro vás bude tahle léčba přínosem. Online intervence totiž není pro každého - je to "nejlehčí forma" podpory, určená hlavně pro "nejlehčí, bezproblémové" případy. Přestože se snažíme, aby byla naše služba uživatelsky přátelská a intuitivní na ovládání, samotná podstata online podpory klade na klienta jisté nároky. A nejde jen o schopnost ovládat počítač či mobil, ale hlavně potřebu určité sebereflexe a sebekontroly.

Forma a obsah

Základní, univerzální program je koncipován jako 6-8 týdenní, a to dle možností a přání klienta a jeho individuálního postupu léčbou. Uživatel prochází připravené úkoly, zaznamenává chutě, pracuje na motivaci a zvládání rizikových situací. Pravidelně konzultuje aktuální problémy s osobním garantem.

Témata a úkoly

  • Výhody a nevýhody hulení – proč omezit či přestat
  • Rizikové situace – jak je poznat a co s nimi
  • Chutě a pocity - jak je zvládat
  • Sociální tlak – co dělat s jointem v ruce
  • Nouzový plán – co dělat s jointem v puse

Anonymita

Pečlivě dbáme na ochranu soukromí našich klientů - služba je anonymní (registrovat se můžete klidně pod přezdívkou) a "osobní údaje" (e-maily) bedlivě hlídáme. Veškerá data, která v systému vyplníte, stejně jako informace, které o sobě v rámci intervence sdělíte (např. garantovi během chatu), anonymizujeme a schraňujeme pouze pro účely vyhodnocování efektivity služby a vykazování aktivit našim donorům.

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Logo úřadu vlády ČR