Končím s hulením
Menu

O marihuaně

 

Užívání marihuany má svá rizika...

Akutní intoxikace

Konopné drogy způsobují změny chování a vnímání. Dostavuje se euforie, pocit uvolnění nebo útlumu, ale také se může dostavit úzkost a neklid, paranoia. Intoxikace může vyvolat i sluchové, zrakové a hmatové halucinace a narušení kontaktu s realitou (depersonalizace, derealizace). Časté je i zpomalení vnímání času, prodloužení doby reakcí a zhoršený úsudek. Nezřídka se dostavuje i nutkání k jídlu, hraničící s nenasytností, což je způsobeno některými účinnými látkami v konopí, které podporují apetit. Vliv na prožitek má prostředí a aktuální psychický stav uživatele.

Krátkodobá rizika

Krátkodobá rizika se váží na stav akutní intoxikace a jsou většinou spojena s psychickými komplikacemi. Mezi tyto komplikace patří stavy úzkostí, panické ataky. Dále se mohou dostavit psychotické reakce a depresivní reakce. Tyto stavy trvají různě dlouho, v řádu minut, ale i v řádu dní a mohou vyústit v dlouhodobé stavy vyžadující odbornou péči.Vzhledem k možné poruše soustředění, narušenému vnímání času a prodloužení reakční doby by se člověk neměl v intoxikovaném stavu věnovat náročnějším činnostem vyžadujícím soustředění, jasný úsudek, pohotové reakce, dobrou koordinaci pohybů (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, některé sporty atd.). Důsledky můžou být fatální.

Dlouhodobá rizika

Dlouhodobé užívání konopných drog může mít vliv na osobnost a chování konzumenta. Může vést k pasivitě, snížení motivace, náladovosti atd.Je třeba počítat s tím, že konopné drogy, stejně jako jiné drogy, mají závislostní potenciál. Závislostí jsou ohroženi především těžší a dlouhodobí uživatelé (min. 4x týdně po dobu alespoň 1 měsíce), u kterých se také může objevit syndrom odnětí při vysazení drogy (přibližně do 2 dnů). U konzumentů s nižší frekvencí užívání není závislost častá.Závažná jsou dlouhodobá rizika spojená s psychickým stavem uživatele. Výzkumy prokázaly, že užívání konopných drog může do určité míry přispět k rozvoji psychotických poruch a poruch nálad (především depresí). Riziko je vyšší u lidí, kteří mají k takovým poruchám predispozice.Kuřáci konopí se vystavují stejným rizikům jako kuřáci tabáku. Tedy riziku onemocnění dýchacích cest, plic a riziku vzniku rakoviny.

Konopné drogy a reprodukce

Konopné drogy u mužů ovlivňují tvorbu mužských hormonů a mohou se podepsat na kvalitě spermatu, tedy ovlivnit plodnost. U žen konopné drogy ovlivňují ovulační cyklus.Možná rizika jsou spojena i s těhotenstvím, vzhledem k tomu, že THC prochází přes placentu do plodu. Nicméně jeho vliv na vývoj plodu nebyl prokázán. V případě kuřaček konopí je plod vystaven i dalším nebezpečným látkám, stejně jako v případě kuřaček tabáku. Děti uživatelek konopných drog mohou mít nižší porodní váhu a v pozdějším věku se mohou projevit některé dopady na jejich psychiku, např. hyperaktivita, snížené verbální schopnosti atd. THC také přechází do mateřského mléka, kde je jeho koncentrace vyšší než v krvi matky. 

BEZPEČNĚJŠÍ UŽÍVÁNÍ

  • Užívejte jen takové konopí, které znáte. Neznámé modely vás mohou překvapit svojí sílou, nebo nepříjemnými účinky, na které nebudete připraveni.
  • Konopí užívejte jen v příjemném prostředí a v dobrém psychickém rozpoložení. Můžete se tak vyhnout dost ošklivému zážitku (bad tripu).
  • Nekombinujte konopí s jinými drogami a alkoholem. Účinky mohou být nevyzpytatelné.
  • Pokud si dáváte konopí v jídle nebo nápoji, začněte menší porcí a počkejte, až naběhne. Přídavek si raději pořádně rozmyslete. Pokud se nacpete hned, účinek konopí už neovlivníte, ani nezastavíte.
  • Méně zdraví škodlivé je kouření konopí bez příměsí. Kuřte tedy konopí s co nejmenším množstvím tabáku. Ideálně si pořiďte vaporizér.
  • Vyhýbejte se prodávaným „bylinným“ směsím (Spice atd.), které mohou obsahovat syntetické kanabinoidy. Obsah vás může nemile překvapit.
  • I konopí je dobré užívat s rozumem. Je fajn si dát občas pauzu.
  • Pod vlivem konopí neřiďte motorová vozidla, ani neobsluhujte komplikovanější zařízení. Obecně se vyhněte činnostem, které vyžadují soustředění, jasný úsudek, pohotové reakce a dobrou koordinaci pohybů.
  • Při náročnějším psychickém výkonu si konopí raději odpusťte.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Logo úřadu vlády ČR